Projektová príprava stavieb

logo-shape

NEMÁME KATALÓGY! Projektujeme a staviame rodinné domy na mieru pre každého zákazníka. Našim cieľom je vždy tvoriť individuálne návrhy a projektové riešenia.

/Projektová príprava zahrňuje

Architektonickú štúdiu spracováva architekt alebo projektant. Ide o premietnutie predstáv klienta do konkrétnej predstavy v rámci dispozičného riešenia stavby a jej prevádzky. Vlastný dom staviate vo väčšine prípadov na celý život, preto je dôležité venovať návrhu vašej stavby osobitnú pozornosť. Ku každému projektu preto pristupujeme individuálne a nemáme žiadne katalógy. Každý pozemok má svoje špecifiká, inú orientáciu na svetové strany, iný prístup z komunikácie a iné výhľady, preto pristupujeme ku každému nášmu klientovi individuálne a projekty pripravujeme vždy namieru.

Čo je obsahom architektonickej štúdie?

 • situácia a osadenie stavby na vašom pozemku
 • pôdorysy riešených podlaží
 • schematický rez objektom
 • pohľady
 • 3D vizualizácie

Tvorba návrhu architektom neznamená plytvanie peniazmi na extravagantné riešenia, práve naopak! Skúsený architekt usmerní Vaše požiadavky tak, aby projekt domu bol čo najvhodnejšie osadený na pozemku s ohľadom na svetové strany, čo najúspornejšie usporiada miestnosti bez zbytočného plytvania priestorom. Stále ale berie ohľad na to aby dom vyzeral pekne a to robí s Vášho projektu umelecké dielo.

Projekt pre vydanie územného rozhodnutia je prvým stupňom projektovej dokumentácie a vypracováva sa v mierke 1:200. Obsahuje výkresy od projektanta, napojenie na inžinierske siete, pôdorysy, pohľady, rezy, riešenie požiarnej ochrany a technickú správu architekta a statika.

Čo je obsahom dokumentácie pre územné rozhodnutie?

 • Sprievodná správa
 • Súhrnná technická správa
 • Situácie širších vzťahov (podľa rozsahu stavby)
 • Koordinačná situácia
 • Riešenie požiarnej bezpečnosti stavby
 • Výkresová časť – pôdorysy, rezy, pohľady

Projekt pre územné rozhodnutie sa zväčša spracováva len pri zložitejších stavbách, kde je potrebné overiť súlad s územným plánom a napojenie na inžinierske siete. Nie je však vylúčené, že ho stavebný úrad bude požadovať aj pri jednoduchých projektoch rodinných domov v zastavanej stabilizovanej oblasti. Rozhodnutie, či sa projekt musí vypracovať, je na príslušnom stavebnom úrade.

Projekt rodinného domu spracováva minimálne 5 ľudí pri projektoch väčšieho rozsahu je to 7 a viac ľudí.

 


Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie primárne slúži na vydanie stavebného povolenia. Obsahuje všetky výkresy a technické správy, ktoré požaduje stavený úrad v zmysle vyhlášky 453/2000 Z.z.

Čo je obsahom projektu pre stavebné povolenie?

 • Sprievodná správa
 • Súhrnná technická správa
 • Riešenie požiarnej bezpečnosti
 • Projektové energetické hodnotenie (od 1.1. 2021 navrhujeme len domy v kategórií A0)
 • Koordinačná situácia stavby (osadenie stavby na pozemku
 • Architektonicko-stavebné riešenie
  • Technická správa
  • Výkres základov
  • Pôdorysy
  • Rezy
  • Pôdorys strechy
  • Výkres krovu
  • Pohľady
 • Statické posúdenie objektu
 • Projekt vykurovania
 • Projekt elektroinštalácií
 • Projekt zdravotechniky
 • Vodovodná a kanalizačná prípojka
 • Elektrická prípojka NN
 • Plynofikácia a plynová prípojka

 

Na čo si dať pozor?

Každý z nás si svoj dom snov predstavuje rozdielne avšak s každou stavbou domu sa skrýva mnoho dôležitých rozhodnutí. Ako sa teda vyhnúť najčastejším chybám?

 • Na projekte Vášho domu sa neoplatí šetriť! Často sa stretneme s názormi, že projekt domu je len zbytočná kopa papierov, ktorú od nás vyžadujú úradníci na stavebnom úrade. V dnešnej dobe plnej nových materiálov, technologických postupov tomu nie je tak. Stavba domu nie je jednoduchý proces a pri lacných a odfláknutých projektoch len odsuniete riešenie detailov na stavbárov, čo Vás v konečnom dôsledku vyjde omnoho drahšie a vytvára sa aj priestor pre mnoho chybných riešení.
 • Rozhodnite sa pre nadčasový dizajn a nenechajte sa zlákať sezónnymi trendami aby ste svoje rozhodnutie neskôr neoľutovali.
 • Jedným z najdôležitejších hľadísk je určite energetická trieda. Zvážte diverzifikáciu zdrojov vykurovania, vhodný výber materiálov spojených práve s nižšími nákladmi na energie.
 • Konkrétna predstava o rozpočte je jednoznačne kľúčovým faktorom, nechcete predsa aby sa projekt niekoľkonásobne predražil, respektíve sa vzdialil od prvotného cenového odhadu.

Realizačný projekt je podrobnejším riešením projektu pre stavebné povolenie a slúži na realizáciu stavby. Obsahuje všetky časti ako projekt pre stavebné povolenie len s podrobnejšie spracovanými výkresmi. Naviac obsahuje všetky relevantné detaily, podrobný výkaz výmer, rozpočet stavby, statické výkresy tvaru železobetónových konštrukcií a výkresy výstuže.

V zásade sa všetky stavby majú stavať na podklade realizačných projektov. V prípade jednoduchých prízemných stavieb na rovinatých pozemkoch je možné rodinné domy stavať aj na podklade nášho projektu pre stavebné povolenie.

Zabezpečíme za Vás komplexnú inžiniersku činnosť. Vieme, že tento proces je často zdĺhavý a náročný, preto vám uľahčíme prácu tým, že za vás vyplníme a podáme všetky potrebné formuláre, žiadosti a doklady. Zastúpime vás pred úradmi a orgánmi, ktoré rozhodujú o udelení stavebného povolenia.

Projekt domu pripravíme radi aj vám. Stačí nás kontaktovať.

Kontakt
projekt-6
logo-shape projekt-7