Späť na blog

Najčastejšie poruchy striech

Strecha je ako koruna domu. Nielen že ho krášli, ale aj chráni pred dažďom, vetrom, snehom, slnkom a hlukom. Preto by sme jej mali venovať patričnú pozornosť pri návrhu, výbere materiálov a samotnej realizácii. Inak sa môže stať, že namiesto koruny budeme mať na hlave dieravý hrniec, ktorý nám bude robiť len problémy.

V tomto blogu sa pozrieme na niektoré z najčastejších problémov, ktoré sa môžu vyskytnúť pri realizácii striech, ako ich rozpoznať, čím sú spôsobené a ako ich odstrániť. Budeme sa zaoberať najmä šikmými striechami, ktoré sú typické pre rodinné domy na Slovensku.

Zatekanie vody

Jednou z najhorších nočných mor hier strechy je zatekanie vody do interiéru. Voda ničí nielen stropy, steny, podlahy, nábytok, elektriku a iné zariadenia, ale aj naše nervy a peňaženky. Zatekanie vody môže mať rôzne príčiny, napríklad:

  • Poškodenie krytiny – krytina je prvou líniou obrany strechy proti poveternostným vplyvom. Ak je krytina poškodená, napríklad prasknutím, odlomením, pretrhnutím alebo uvoľnením škridiel, plechov alebo iných materiálov, voda sa dostane do strešnej konštrukcie a odtiaľ do interiéru. Riešenie je jednoduché – vymeniť alebo opraviť poškodenú krytinu.
  • Nesprávne utesnenie detailov – detaily sú miesta na streche, kde sa stretávajú rôzne materiály alebo tvary strechy, napríklad okolo komínov, strešných okien, vetrania, hrebeňa alebo okapu. Tieto miesta vyžadujú špeciálne utesnenie pomocou tmelov, pásov, manžiet alebo iných doplnkov. Ak je utesnenie nedostatočné alebo poškodené, voda sa môže dostať cez tieto slabé miesta do strechy. Riešenie je obnoviť alebo doplniť utesnenie.
  • Nesprávna sklonitosť strechy – sklonitosť strechy ovplyvňuje odtok dažďovej vody a snehu zo strechy. Ak je sklonitosť príliš malá alebo nepravidelná, voda alebo sneh sa môže na streche hromadiť a pretekať cez krytinu. Sklonitosť strechy by mala byť primeraná typu krytiny a podnebným podmienkam. Riešenie je upraviť sklon strechy alebo vymeniť krytinu za vhodnejší typ.

Kondenzácia vlhkosti

Ďalším nepríjemným problémom strechy je kondenzácia vlhkosti vo vnútri strešnej konštrukcie alebo podkrovnom priestore. Kondenzácia nastáva, keď sa teplý a vlhký vzduch z interiéru stretne s chladnou plochou strechy. Vlhkosť sa zráža na povrchu a môže spôsobiť vlhnutie, plesne, hnilobu alebo koróziu materiálov. Kondenzácia vlhkosti môže mať rôzne príčiny, napríklad:

  • Nedostatočné zateplenie strechy – zateplenie strechy slúži na zníženie tepelných strát a zabránenie prenikania tepla z interiéru do strešnej konštrukcie. Ak je zateplenie nedostatočné, nevhodne umiestnené alebo poškodené, dochádza k vytváraniu studených mostov, kde sa kondenzuje vlhkosť. Zateplenie by malo byť dostatočne hrubé, nepretržité a priliehavé k povrchu strechy. Riešenie je doplniť alebo vymeniť zateplenie.
  • Nefunkčná parozábrana – parozábrana je vrstva materiálu, ktorá bráni prenikaniu vodnej pary z interiéru do strešnej konštrukcie. Ak je parozábrana chýbajúca, nesprávne umiestnená, poškodená alebo prerušená, dochádza k presakovaniu vlhkosti do zateplenia alebo krytiny. Parozábrana by mala byť neporušená, pevne pripevnená a utesnená okolo detailov. Riešenie je obnoviť alebo doplniť parozábranu.
  • Nedostatočné vetranie strechy – vetranie strechy slúži na odvod prebytočnej vlhkosti z podkrovnej medzery alebo zo vzduchovej vrstvy pod krytinou. Ak je vetranie nedostatočné, blokované alebo nevyvážené, dochádza k hromadeniu vlhkosti a kondenzácii na povrchu strechy. Vetranie by malo byť zabezpečené pomocou vetracích otvorov, škridiel, roštov alebo iných prvkov. Riešenie je zabezpečiť alebo zlepšiť vetranie.

Zhrnutie

V tomto blogu sme si predstavili niektoré z najčastejších problémov, ktoré sa môžu vyskytnúť pri realizácii striech, ako ich rozpoznať, čím sú spôsobené a ako ich odstrániť. Dúfame, že vám to pomôže pri plánovaní, realizácii alebo rekonštrukcii vašej strechy. Ak máte nejaké otázky alebo potrebujete odbornú pomoc, neváhajte nás kontaktovať.

Zdroje:

[1] Poruchy šikmých striech | ASB.sk

[2] Poruchy šikmých striech (2. časť) | ASB.sk

[3] Ako si poradiť s rekonštrukciou strechy | Urob si sám

Výstavba rodinných domov

Špecializujeme sa na komplexné služby v oblasti projektovania a výstavby rodinných domov.

Zobraziť služby

/ POZRI AJ ĎALŠIE ČLÁNKY

Viac článkov